InoEdge

Müstakil ev ve orta ölçekli konutlarda güneş enerjisi ile elektrikli araç şarj istasyonlarının birlikte çalıştırılması için en verimli çözümü sağlamaktadır. Bu sayede dağıtık bir enerji altyapısı oluşturularak elektrik şebekesi üzerindeki kısıtlar tüketim noktası özelinde çözülebilmektedir. Bu sistemler sayesinde arz problemi ortadan kaldırılabilir.