InoGrid

İletim ve Dağıtım şebekesi, enerji üretim çeşitliliği ve tüketim profilleri göz önüne alındığında, özellikle problemli noktaların belirlenmesi ve bu noktaların yönetilmesine ihtiyaç duymaktadır. InoGrid ürün gamı, İletim Şirketimiz ve Dağıtım Firmalarımızın üretim/yük/tüketim profili açısından sistemin sürdürülebilir ve esnek bir felsefe ile işletilmesi; frekans regülasyonu ve yan hizmetler noktasında hizmet verebilmesine olanak sağlamaktadır. InoGrid; 2,000 kVA/2,500 kWs ve üzeri güç ve kapasite ihtiyaçlarıı 40’ ISO konteyner içerisinde cevaplayabilmektedir.