Inovat.OS Enerji Yönetim Sistemi

Inovat.OS Enerji Yönetim Sistemi, Enerji Depolama Sistemleri için özel olarak tasarlanmış olup sistem ile şebeke arasındaki iletişimi yönetir ve karar merkezi görevi görür. Kontrol fonksiyonlarının ne zaman ve ne şekilde devreye gireceğinin kararı BMS ve PCS’in limitasyonları da göz önüne alınarak yürütülür. PCS ve BMS’den alınan veriler incelenerek gerekli noktada önlemler EYS aracılığı ile alınır. Hücreler, modüller ve kabinlerin izlenmesi BMS üzerinden gerçekleştirilir. PCS, şebeke, trafo ve kesiciler batarya sisteminin sağlığı ve güvenliği için izlenir.