İletim ve Dağıtım Çözümleri

En yüksek talep anında, mevcut iletim hatlarının bağlı yüklerin bir kısmına veya tümüne en düşük maliyetli enerjiyi sağlamak için yeterli kapasite sağlayamaması söz konusu olabilir.  İletimde yaşanan tıkanıklık enerji maliyetini artırabilir.

Elektrik şebekesi içindeki stratejik konumdaki enerji depolama sistemleri, tıkanıklıkla ilgili maliyet ve ücretlerden kaçınmaya yardımcı olur. Enerji depolama sistemi tıkanıklık olmadığında şarj edilebilir ve tıkanıklık olduğunda deşarj edilebilir. Enerji depolama sistemleri iletim veya dağıtım sisteminin yeni yatırım ihtiyacını ortadan kaldırabilirveya ertelenmesine yardımcı olur.