Frekans Tepkisi

Sentetik atalet davranışı, güç çıkışındaki artış veya azalmadır. Şebeke frekansının değiştirilmesi; fiziksel atalet, geleneksel güç jeneratörleri, yani şebekeye senkron jeneratörler tarafından sağlanır. Bir güç sisteminde toplam fiziksel atalet miktarı azalırsa, belirli bir minimum toplam atalet miktarını korumak için sentetik atalet miktarı artırılmalıdır. Şebekeye bağlı birçok yenilenebilir enerji kaynağı ek sentetik atalet sağlamaz. Bu nedenle, güç sistemindeki toplam atalet azaldıkça daha büyük şebeke frekansı sapmaları meydana gelebilir.

Bazı enerji depolama sistemleri, sisteme sentetik atalet ekler ve bu nedenle şebeke frekansındaki dalgalanmaları telafi etmek için kullanılabilir. Dalgalanmaların nedenleri, bir üretim biriminin veya bir iletim hattının ani güç dengesizliğine neden olan kaybı olabilir Genellikle saniyeler içinde ani bir frekans sapmasını önlemek için çeşitli üretim kaynakları ile tepkime eylemlerine ihtiyaç vardır.

Frekans tepkisi amaçlı kullanılan enerji depolaması, şebeke operatörünü destekleyebilir ve böylece, bir kesinti döneminden normal çalışmaya daha yumuşak bir geçiş sağlayabilir. Frekans tepkisi tipi bir uygulama için, enerji depolamanın milisaniyeler içinde destek sağlaması gerekir. Bu hızlı katılım zorunluluğunun yanı sıra, frekans tepkisi uygulaması, daha önce açıklandığı gibi yük izleme ve düzenlemeye benzer maksattadır.