Döner, Sekonder ve Ek Rezerv

Bir elektrik güç sistemini çalıştırırken genellikle belirli bir yedek kapasite mevcuttur. Bu yedek kapasite, bazı üretim kapasitesinin beklenmedik bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi durumunda sisteme katılımı talep edilir. Böylelikle sistemin çalışır hale gelmesi ve kullanılabilirliğinin tekrar sağlanması mümkün olur.

Döner rezerv, şebekeye bağlı ve senkronize olan yedek kapasitedir ve üretim veya iletim kesintilerini telafi etmek için yanıt verir. Şebekenin merkeze uzak bölümlerinde, plan dışı tüketimi karşılamak için kullanılır. Sistem frekansını korumak için bir yedek kullanılması durumunda, yedek hızlı bir şekilde yanıt verebilmelidir. Dönen rezervler, bir güç kesintisi meydana geldiğinde kullanılan ilk yedekleme türüdür.

Sekonder rezerv bağlı olduğu halde şebeke ile senkronize değildir ve genellikle 10 dakika içinde kullanılabilir duruma gelebilir. Çalışmaz halde bekletilen üretim kapasitesi veya kesilebilir yük blokları bu tesislere örnek olarak verilebilir.

Ek rezerv bir saat içinde sisteme dahil olabilen ve genellikle döner ve seconder rezervlere yedektir. Ek rezervler, tüm döner rezervler devreye girdikten sonra kullanılır.

Depolanan enerji rezervleri genellikle şebeke stabilitesini sağlamak için gerektiğinde deşarj olması gereken ve şarjı dolu halde muhafaza edilen enerji yedekleridir. Dönen rezervine bir örnek olarak, güç kesintisi veya ani bir güçten koruma durumunda neredeyse anlık güç sağlayabilen bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemidir. Büyük UPS sistemleri, olası bir elektrik kesintisi durumunda tüm yerel şebekeyi koruyabilir; bu uygulamaya ada operasyonu denir.