Elektrik Tedarik Zinciri

Toptan elektrik piyasasında yeni santral üretim kapasitesi ve / veya kapasite satın alma ihtiyacını ertelemek veya azaltmak için bir enerji depolama sistemi kullanılabilir. Bu uygulamada, enerji depolama sistemi, talep yüksek olduğunda pik kapasitenin bir kısmını temin eder, böylece gerekli kapasite pikini sınırlayarak üretim tesisinin yükünü hafafletir. Kısmi deşarjın ardından, enerji depolama sistemi talep daha düşük olduğunda yeniden şarj edilir. Güç kaynağı kapasitesi uygulaması, bir tür üretim pikinin azaltılması uygulamasıdır. Dolayısıyla bir elektrik enerjisi zaman kayması biçimidir. Elektrik kapasitesi pazarına katılan bir enerji depolama sistemi, bu pazarın kısıtlamalarına, örneğin emre amade kullanılabilirlik gibi  isterlerle karşılaşabilir.